Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại nội dung các văn bản (số 4541/STNMT-CCBVMT ngày 11/7/2018 về việc rà soát, xác minh, xử lý vụ việc ô nhiễm môi trường theo thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường; số 5088/STNMT-CCBVMT đề ngày 01/8/2018 về tình hình xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2018), từ cuối năm 2018 đến nay Ban Quản lý các KCN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Trảng Bom; Nhơn Trạch, Long Thành và thành phố Biên Hòa; và các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN) tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trong các KCN Sông Mây, Giang Điền, Bàu Xéo (thuộc huyện Trảng Bom); Long Thành (thuộc huyện Long Thành); KCN Dệt may Nhơn Trạch (thuộc huyện Nhơn Trạch); Amata (thuộc thành phố Biên Hòa);

Qua đó, Ban Quản lý các KCN đã thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 09 doanh nghiệp trong các KCN: Sông Mây, Giang Điền, Bàu Xéo (thuộc huyện Trảng Bom); Long Thành (thuộc huyện Long Thành); KCN Dệt may Nhơn Trạch (thuộc huyện Nhơn Trạch) và Amata (thuộc thành phố Biên Hòa), chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, ban hành quyết định xử phạt theo quy định

Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành 08 Quyết định xử phạt đối với 08 doanh nghiệp (trong đó có: 03 doanh nghiệp trong KCN Sông Mây; 02 doanh nghiệp KCN Bàu Xéo; 01 doanh nghiệp KCN Giang Điền; 01 doanh nghiệp KCN Amata; 01 doanh nghiệp KCN Long Thành) và UBND huyện Trảng Bom đã ban hành 01 Quyết định xử phạt đối với 01 doanh nghiệp KCN Sông Mây. 02 trường hợp còn lại, đang được UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định xử lý vi phạm theo quy định.

Việc xử lý 09 trường hợp nêu trên (01 trường hợp liên quan đến vi phạm thủ tục pháp lý về môi trường và 08 trường hợp vi phạm liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm môi trường (đối với nước thải, chất thải nguy hại và khí thải)) nhằm chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Ban Quản lý các KCN đang tiếp tục rà soát, đôn đốc và yêu cầu một số đơn vị chưa khắc phục triệt để về thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải nói chung (trong đó lưu ý việc tách riêng triệt để tuyến thoát nước mưa, nước thải trong nội bộ doanh nghiệp trước khi đấu nối với hạ tầng của KCN) liên hệ các chủ đầu tư hạ tầng KCN để xác nhận việc khắc phục triệt để tình trạng có nguy cơ gây ảnh hưởng môi trường kéo dài.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh và xử lý nghiêm (nếu phát hiện) các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề nghị các doanh nghiệp KCN và các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN tích cực, phối hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên tuyên truyền đến người lao động trong KCN để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo cho chất lượng cuộc sống của cộng đồng được ngày càng tốt hơn./.​

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​