Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2019

Ngày 01/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 1956/STNMT-CCBVMT về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc được xét tặng Giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban quản lý các KCN Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp trong KCN biết. Đề nghị các doanh nghiệp căn cứ theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,  lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo mẫu biểu ban hành tại Thông số 62/2015/TT-BTNMT, gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng -  Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2019.

Thông tin chi tiết về giải thưởng có thể tham khảo tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn và Website của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường: http://monremedia.vn./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​