Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
DANH MỤC 31 SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

Ngày 26/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BCA  về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, Thông tư quy định danh mục bao gồm 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Đơn cử một số sản phẩm, hàng hóa như sau: Súng bắn lưới, súng điện đa năng (điện tử, đạn điện...); Đạn cao su 9,5 mm; Lựu đạn khói, lựu đạn khói cay; Quả khói, quả rít khói màu, quả cay khói nổ, quả nổ nghiệp vụ; Dùi cui điện, gậy chỉ huy giao thông; Lá chắn điện, áo giáp chống đạn cấp III, áo phao chống đạn cấp I, cấp II, cấp III, áo giáp chống đâm; Bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy có bánh xe, bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo,...

Thông tư 08/2019/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 10/5/2019; thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

              Văn phòng Ban

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​