Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU DOANH NGHIỆP BỔ SUNG HỒ SƠ QUÁ 01 LẦN

​           Ngày 22/04/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.​

         Theo đó, người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình làm cấp dưới lợi dụng để sách nhiễu, gây phiền hà người dân. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp sau đây:

Trước hết, cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Trong đó, đặc biệt Thủ tướng yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà.

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham những, phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công.

image1 (9).jpeg
Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

           Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Cương quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp có giám sát bằng công nghệ hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến./.
-Văn phòng-

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​