Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
TIẾP NHẬN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG NHƯNG CHƯA CÓ THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện xác nhận đều có quy mô hoạt động nhỏ, phát sinh nguồn thải ít.

Do đó, để tháo gõ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý môi trường ở địa phương cấp huyện trong khi chờ văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 01/4/2019, UBND Tỉnh có văn bản số 3518/UBND-CNN về việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ môi trường đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có thủ tục môi trường.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện xác nhận đã đi vào hoạt động có địa điểm hoạt động đáp ứng đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng nhưng không có giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được tiếp tục thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trình tự thủ tục đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thủ tục môi trường cần thực hiện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nêu trên phải tuân thủ thực hiện theo quy định./.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​