Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Thực hiện quyết định số 503/QĐ-UBND, ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2019, trên cơ sở hợp nhất 7 đơn vị cùng có chức năng về y tế dự phòng tuyến tỉnh, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường và Trung tâm Răng hàm mặt.

Sau hơn hai tháng chính thức được thành lập, việc sáp nhập và các hoạt động đã tiển khai và thực hiện suôn sẻ. Các hoạt động chuyên môn của 7 trung tâm cũ được duy trì ổn định, dó đó doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường lao động, liên hệ :

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​