Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
 

       Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019, nội dung Thông tư chỉ rõ:

- Khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp đang làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật (Trước đây không đề cập đến việc giải quyết chế độ, chính sách);

- Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc (Quy định mới được bổ sung).

Liên quan đến viên chức, cũng tại Thông tư này, Bộ Nội vụ quy định viên chức chỉ cần đạt 50 điểm trở lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì được coi là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm).

Đồng thời, Thông tư này cũng quy định mới về Mẫu hợp đồng làm việc của viên chức, bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn. Trong đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn có thời hạn tối thiểu 12 tháng và tối đa là 36 tháng.

Tải Thông tư tại đây thong-tu-03-2019-tt-bnv-sua-doi-quy-dinh-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc.pdfthong-tu-03-2019-tt-bnv-sua-doi-quy-dinh-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​