Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HỘI NGHỊ GIAO BAN HẠ TẦNG KCN KHU VỰC LONG THÀNH - NHƠN TRẠCH ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH
 

​     Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch, chủ trì họp giao ban các Công ty hạ tầng khu vực Long Thành, Nhơn Trạch. Nội dung đánh giá hiện trạng, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng các KCN trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo thống kê, báo cáo:

      Địa bàn huyện Long Thành:

Tính đến cuối tháng 6/2019, tại huyện Long Thành có 06 KCN được thành lập gồm: Gò Dầu, Long Thành, Long Đức, An Phước, Lộc An – Bình Sơn, Công nghệ cao Long Thành; trong đó có 01 KCN đang trong giai đoạn bồi thường, lập thủ tục thuê đất, triển khai thiết kế xây dựng hạ tầng (KCN Công nghệ cao Long Thành), 05 KCN còn lại đã đi vào hoạt động. Đến nay, các KCN khu vực Long Thành đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.890 tỷ đồng (chiếm 16% vốn đầu tư hạ tầng KCN toàn tỉnh) và 4,4 triệu USD.

Với tổng diện tích khoảng 2.059ha (chiếm 20% diện tích toàn tỉnh), tỷ lệ lấp đầy đạt 62,35 %. hiện nay có tổng số 312 dự án (chiếm 18% số dự án các KCN tỉnh), trong đó 253 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4,6 tỷ đô la Mỹ và 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 11.996,86 tỷ đồng.

z1432829169031_cd3fd7df77a5f5c19a39dad6ffab8f6b.jpg


​Địa bàn huyện Nhơn Trạch:

Tính đến cuối tháng 6/2019, tại huyện Nhơn Trạch có 09 KCN được thành lập và đi vào hoạt động gồm: Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch V, Dệt May Nhơn Trạch, Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Nhơn Trạch VI, Ông Kèo. Đến nay, các KCN khu vực Nhơn Trạch đã đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng ổn định hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.083 tỷ đồng (chiếm 35,8% vốn đầu tư hạ tầng KCN toàn tỉnh).

Với Tổng diện tích các KCN huyện Nhơn Trạch khoảng 3.339ha (chiếm 32% diện tích toàn tỉnh), tỷ lệ lấp đầy đạt 92,05 %. Hiện nay đã thu hút được có 498 dự án đầu tư (chiếm 28,8% số dự án các KCN tỉnh), trong đó 361 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 9,3 tỷ đô la Mỹ và 137 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 23.355,91 tỷ đồng. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các KCN thuộc huyện Nhơn Trạch 6 tháng năm 2019.

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Tập trung vào công tác bồi thường giải tỏa.

- Về nhà ở công nhân.

- Công tác quản lý đất đai.

- Việc cung ứng dịch vụ cho Nhà đầu tư, cho doanh nghiệp KCN.

- Phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp. 

- Phát triển công nghiệp sạch và thu hút có định hướng. 

z1432829174344_9589b2b233b01b74d58e69bc5da3034b.jpg
Nguồn: Phòng QL QHXD.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​