Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
BÃI BỎ MỘT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BHXH, BHTN

Cụ thể, 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Đó là thủ tục truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp:

- Hết hạn hưởng, không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận;

- Người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tiếp không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả;

- Truy lĩnh BHXH một lần của những năm trước.

Bên cạnh đó, công bố danh sách 18 thủ tục hành chính thay thế thuộc lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, BHTN, đơn cử như:

- Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau;

- Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản;

- Thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần;

- Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu;...

Quyết định 777/QĐ-BHXH có hiệu lực ngày 24/6/2019 và thay thế Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016.

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​