Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
KIỂM SOÁT CHẶT CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CÓ NGUY CƠ BỊ GIAN LẬN XUẤT XỨ

Bộ Công Thương vừa ban hành Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ siết chặt theo dõi các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bất hợp pháp, gian lận xuất xứ.

Kế hoạch hành động này nhằm chi tiết các nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong đề án thông qua việc giao công tác cho từng đơn vị cụ thể kèm theo yêu cầu về thời gian và kết quả thực hiện.

Cụ thể, kế hoạch bao gồm các nhóm công việc cần triển khai chính như hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan; phối hợp xây dựng, theo dõi danh sách các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bất hợp pháp, gian lận xuất xứ; mở rộng hợp tác với các cơ quan có liên quan của nước ngoài trong công tác đấu tránh chống hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bất hợp pháp, gian lận xuất xứ;

Mặt khác, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện các quy định về xuất xứ; tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề này, nhất là trong bối cảnh các hiệp định thương mại được thực thi trong thực tế.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​