Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
DỰ THẢO NGÀY NGHỈ HẰNG NĂM: THIỆT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG?

Ngày nghỉ hằng năm là vấn đề hết sức quan trọng đối với người lao động. Tuy nhiên, theo quy định tại Dự thảo Bộ luật Lao động thì vấn đề này có vẻ thiệt cho người lao động.

Thứ nhất, bỏ quy định “người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần”. Như vậy, đồng nghĩa với việc ngày nghỉ hằng năm của năm nào chỉ được nghỉ trong năm đó.

Thứ hai, bổ sung quy định “người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết”. Điều này có nghĩa, ngày nghỉ hằng năm của người lao động do doanh nghiệp quyết định chứ không phải nghỉ tùy ý theo người lao động.

Thứ ba, dự thảo quy định “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ”. Như vậy, nếu trường hợp người lao động còn làm việc cho Doanh nghiệp nhưng chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm của năm trước thì không được Doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Thứ tư, bỏ quy định “Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm”.​

Với những nội dung mới nêu trên, có thể thấy tại Dự thảo lần này về ngày nghỉ hằng năm đã có lợi đối với doanh nghiệp nhưng lại thiệt thòi cho người lao động.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​