Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
DỰ ÁN CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Thông tin về việc Dự án Công ty TNHH Iwaki Pumps VN chấm dứt hoạt động trước thời hạn.

Ngày 06/02/2020, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành văn bản số 324/KCNĐN-DN thông tin đến sở, ngành và các đơn vị liên quan biết về việc chủ đầu tư Dự án Công ty TNHH Iwaki Pumps Việt Nam, địa điểm đăng ký thực hiện dự án tại KCN Biên Hòa I thông báo chấm dứt hoạt động trước thời hạn.

Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông tin như sau:

Dự án đầu tư Công ty TNHH Iwaki Pumps Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư 472023000596 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp chứng nhận lần đầu ngày 14/10/2005, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 09/01/2014. Địa điểm thực hiện dự án tại KCN Biên Hòa I, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông báo của Chủ đầu tư Dự án Công ty TNHH Iwaki Pumps Việt Nam tại KCN Biên Hòa I, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quyết định chấm dứt hoạt động của dự án kể từ ngày 30/6/2018.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để sở, ngành và các đơn vị liên quan biết.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai