Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 27-3-2021, Tại hội trường Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (DIZA), Trung tâm Đào tạo-cung ứng lao động kỹ thuật (SSTC) tổ chức khóa học Bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường Khu công nghiệp. Tham dự khóa học có 70 cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách về lĩnh vực an toàn môi trường của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Giảng viên Nguyễn Thành Trung Thạc sỹ Môi trường, Phó trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường Ban quản lý các KCN Đồng Nai trực tiếp giảng dạy.

Khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp, cập nhật bổ sung những kiến thức pháp luật cần thiết và quan trọng về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, chia sẽ kinh nghiệm cũng như các kỹ năng xử lý công việc thực tế sẽ gặp phải trong quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau.

Nắm vững các quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải và phế liệu, xử lý khí thải khu công nghiệp.

Sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.

lop hoc MT27032021A.jpg


Lop hoc MTruong27032021A.jpg

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai