Thứ bảy, ngày 4/6/2016
ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI “THIẾT KẾ NHÃN HIỆU, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO CÁC SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM”.
 
   Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là Chương trình OCOP) tỉnh Đồng Nai do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.
   Chương trình OCOP được tổ chức nhằm khuyến khích và phát huy các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Qua đó lưạ chọn những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai.
   Đối tượng tham gia: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
   Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 31/8/2021.
   Hồ sơ dự thi, thể lệ cuộc thi và thông tin cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trên trang web: www.dost-dongnai.gov.vn/hoithiocop và website của Trung tâm Khoa học và Công nghệ: www.tkcdongnai.gov.vn
   Để biết thêm thông tin và cách thức tham gia cuộc thi, doanh nghiệp vui lòng liên hệ Ms Phạm Thị Thanh Thúy (Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai), điện thoại 0835.921.779; email: mrs.zendathuy@gmail.com.  
   Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để doanh nghiệp thông báo đến người lao động biết và đăng ký tham gia.

 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai