Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP


DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TÍNH ĐẾN THÁNG 5/2019: QLDN-19-NN.rar

​DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TÍNH ĐẾN THÁNG 5/2019: QLDN-19-VN.rar

Tin khác

    There are no items to show in this view.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​