Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
Lịch làm việc tuần
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

TỪ NGÀY 08/10/2018 ĐẾN NGÀY 14/10/2018

​​NGÀY ​SÁNG ​C​HIỀU
​THỨ 2
08/10/2018
- 8h00: Họp cán bộ chủ chốt cơ quan
(Các Lãnh đạo Ban)
Địa điểm: Phòng họp 3.4
- 8h30: Họp giao ban cơ quan
(Các Lãnh đạo Ban)
Địa điểm: Phòng họp 3.4
- 13h00: Dự nghe báo cáo tình hình KTXH-QPAN 9 tháng và PH nhiệm vu 3 tháng cuối năm (TB.Cao Tiến Sỹ)

Địa điểm: UBND tỉnh

- 14h00: Tiếp DN, CBCC, VC (PTB.Lê Văn Danh)

Địa điểm:

​THỨ 3
09/10/2018

- 9h00: Họp CBCC, VC lấy ý kiến về công tác tổ chức (TB.Cao Tiến Sỹ)

Địa điểm: Hội trường 3.6

Làm việc bình thường

​THỨ 4
10/10/2018
8h00: Dự họp về công tác cán bộ (TB.Cao Tiến Sỹ)

Địa điểm: Tỉnh ủy

- 8h40: Dự thảo luận Dự thảo các KH thực hiện NQ TW 7 (Các Lãnh đạo Ban)
Địa điểm: Tỉnh ủy
​Làm việc bình thường
​THỨ 5
11/10/2018

Làm việc bình thường​

Làm việc bình thường
​THỨ 6
12/10/2018
- 8h00: Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM (PTB.Lê Văn Danh)
Địa điểm: Hội trường 3.6
Làm việc bình thường

Tin khác

    There are no items to show in this view.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​