Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Ban Lãnh đạo

NoiDung

 

1. PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

(Quyết định số 5094/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh)

 


H​ọ và tên:

Phạm Văn Cường

Ngày sinh:

30/8/1967

Trình độ chuyên môn:​​

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

- Cử nhân Luật

Lý luận ​chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892377

Điện thoại di động:

0913.755979​

Email:

cuongpv@dongnai.gov.vn

cuongdizadn@yahoo.com.vn​

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Phụ trách chung toàn diện công tác Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Trực tiếp chỉ đạo công tác của Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Lao động, Trung tâm Đào tạo – Cung ứng lao động kỹ thuật

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Vĩnh Cửu.


2. PHÓ TRƯỞNG BAN

lvd2.jpg
 
 
 
 
 
​ 

Họ và tên:

Lê Văn Danh

Ngày sinh:

03/6/1963

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Kinh tế

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ C tiếng Anh​

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học​ 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên cao cấp​​

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892378 (Ext: 107)

Điện thoại di động:

0903.903484​

Email:

danhlv1962@gmail.com

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 

Trực tiếp chỉ đạo công tác Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Doanh nghiệp​.

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại thành phố Long Khánh, huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom.


 

3. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ v​​à tên:

Dương Thị Xuân Nương

Ngày s​inh:

30/01/1978

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản lý Công;

Cử nhân Kinh tế​

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Cử nhân Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892380

Điện thoại di động:

0903.640727

Email:

nuongdtx@dongnai.gov.vn

nuongdtx@diza.vn​

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trực tiếp chỉ đạo công tác Phòng Quản lý Đầu tư, Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công nghiệp, Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Khu công nghiệp.

Quản lý hoạt động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú, huyện Xuân Lộc.​


 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:40 PM by System Account
Last modified at 11/22/2022 10:36 AM by Hoàng Văn Ngọ