Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Tiêm Vắc-xin ngừa Covid-19

Loại tin

Tiêm Vắc-xin ngừa Covid-19

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 8/6/2021 10:49 AM by Cao Phan Thanh
Last modified at 8/6/2021 10:51 AM by Cao Phan Thanh