Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Triển khai Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí
Please approve Thông tin ngành nghề, số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thông tin ngành nghề, số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh
Please approve Hướng dẫn tạm thời về mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hướng dẫn tạm thời về mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT
Please approve CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Please approve Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Please approve ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 7/2016 (Phần 1)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 7/2016 (Phần 1)
Please approve ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 7/2016 (Phần 2)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 7/2016 (Phần 2)
Please approve THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ KHẢO SÁT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ KHẢO SÁT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Please approve KHÓA ĐÀO TẠO “HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO CHO CÁC DOANH NGHIỆP/KHU CÔNG NGHIỆP”
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
KHÓA ĐÀO TẠO “HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO CHO CÁC DOANH NGHIỆP/KHU CÔNG NGHIỆP”
Please approve Ngày 01/7/2016, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ, HÓA CHẤT, VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, PHÂN BÓN, KINH DOANH KHÍ, KINH DOAN...
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ngày 01/7/2016, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ, HÓA CHẤT, VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, PHÂN BÓN, KINH DOANH KHÍ, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC
Please approve Ngày 01/7/2016, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ngày 01/7/2016, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
Please approve THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU DẤU MỚI CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU DẤU MỚI CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Please approve THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, TÀI TRỢ CỦA QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, TÀI TRỢ CỦA QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA.
Please approve Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động
Please approve Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về phòng cháy và chữa cháy
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về phòng cháy và chữa cháy
Please approve SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHỐI 5
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHỐI 5
Please approve SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KCN, KCX, KKT KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KCN, KCX, KKT KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Please approve ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 8/2016 (Phần 1)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 8/2016 (Phần 1)
Please approve ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 8/2016 (Phần 2)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 8/2016 (Phần 2)
Please approve MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Please approve Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera tuyển dụng nhân sự
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera tuyển dụng nhân sự
Please approve TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Please approve Hội thảo tập huấn “Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải tập trung tại các Khu công nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội thảo tập huấn “Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải tập trung tại các Khu công nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh
Please approve HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO.
Please approve Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
Please approve 8 THÁNG, VIỆT NAM THU HÚT GẦN 14,4 TỶ USD VỐN FDI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
8 THÁNG, VIỆT NAM THU HÚT GẦN 14,4 TỶ USD VỐN FDI
Please approve TRIỂN KHAI THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.
Please approve Ban hành quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo,  bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ban hành quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
Please approve ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 9/2016 (Phần 1)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 9/2016 (Phần 1)
1 - 30Next