Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: CẬP NHẬT EMAIL NHẬN THÔNG TIN TỪ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Title

CẬP NHẬT EMAIL NHẬN THÔNG TIN TỪ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Body

Nhằm thông tin kịp thời các quy định, chính sách mới và các thông tin cần thiết khác đến các doanh nghiệp và nhận ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị Quý doanh nghiệp rà soát địa chỉ e-mail đã đăng ký với Ban Quản lý trước đây trong File Excel đính kèm:

DS EMAIL.2019-dang web.rar

Lưu ý: trong danh sách chỉ có tên doanh nghiệp và 03 ký tự đầu tiên của e-mail được hiển thị. Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký e-mail hoặc không nhận ra đó là e-mail đã đăng ký hoặc muốn cập nhật e-​mail khác, vui lòng bấm vào ĐÂY điền các thông tin theo yêu cầu để được cập nhật tự động vào hệ thống.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 3/20/2020 9:54 AM by Cao Phan Thanh
Last modified at 3/20/2020 11:23 AM by Cao Phan Thanh