Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢM GIÁ BÁN ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19.

Title

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢM GIÁ BÁN ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19.

Body

Nhằm hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai chuyển văn bản số 1642/SCT-KT&NL ngày 17/4/2020 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch covid-19 đến doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai biết và thực hiện.

Để biết thông tin chi tiết việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện; Doanh nghiệp vui lòng xem file đính kèm văn bản số 1642/SCT-KT&NL ngày 17/4/2020 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.Ho tro giam gia dien. Tien dien cho khach hang.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 4/22/2020 10:03 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 4/22/2020 10:06 AM by Nguyen Thi Loc