Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 (LÀN 2)

Title

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 (LÀN 2)

Body

 

​         Để tiếp tục có cơ sở dữ liệu đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut “Covid-19.(nCov)” đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN, trên cơ sở đó tiếp tục có đề xuất UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và sự phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp cung cấp một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo Phiếu khảo sát lần 2 (đính kèm) và phản hồi về Ban Quản lý các khu công nghiệp trước ngày 12/5/2020 bằng hình thức sau:

-  Quý doanh nghiệp truy cập Website: https//diza.dongnai.gov.vn và trả lời khảo sát trực tiếp thông qua đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvTJqY5ERc9QEenrUAsqdu0pbfwhfWTWq_YEUTJX5SNoDc3A/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ban Quản lý các khu công nghiệp mong nhận được sự quan tâm, phối hợp cung cấp thông tin của Quý doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ ông Trần Khắc Ngọc, điện thoại: 0251.3891945 (số nội bộ 255), di động: 0945.496.168.

Hồ sơ đính kèm: Văn bản số 1233/KCNĐN-DN ngày 05/5/2020 của Ban Quản lý các KCN; Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/4/2020; Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.​ VB 1233. NQ41. NQ42. CT15.rar

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 5/6/2020 10:33 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 5/6/2020 10:46 AM by Nguyen Thi Loc