Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP BÊN VỮNG NĂM 2020.

Title

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP BÊN VỮNG NĂM 2020.

Body

Kính gửi: Quý doanh  nghiệp!

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được giao nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp bền vững từ năm 2016. Qua các năm, hoạt động này nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2020, VCCI tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hoạt động này dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững do VCCI xây dựng – công cụ đánh giá mức độ phát triển của khu vực doanh nghiệp trên cả ba lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. Lễ công bố đánh giá các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức vào quý 4 năm 2020 tại Hà Nội.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, căn cứ vào các chỉ số và năng lực của doanh nghiệp để đăng ký tham gia. Doanh nghiêp hoàn thiện hồ sơ đính kèm gửi về Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững, VCCI – Số 9, Đào Duy Anh – Hà Nội trước ngày 15/8/2020.

Nội dung và cách thức tham dự Chương trình được đăng tải tại trang web http://www.vbcsd.vn hoặc liên hệ anh Nguyễn Thành Trung – 0945.223.333, email trungnt@vcci.com.vn, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga – 0979.751.516, email ngantq@vcci.com.vn để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 6/17/2020 2:41 PM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 6/17/2020 2:41 PM by Nguyen Thi Loc