Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: MỜI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ PHỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC TẬN DỤNG CƠ HỘI HIỆP ĐỊNH EVFTA

Title

MỜI  THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ PHỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC TẬN DỤNG CƠ HỘI HIỆP ĐỊNH EVFTA

Body

​      Nhằm tăng cường công tác thông tin thị trường, giới thiệu các chính sách thương mại, cơ hội hợp tác, xuất khẩu hàng hóa tận dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA), giúp doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tiếp cận thông tin và nắm bắt cơ hội giao thương, Bộ Công Thương dự kiến tổ chức “Hội thảo quốc tế phổ biến thông tin cho doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tăng cường xuất khẩu, tận dụng cơ hội của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) tại thành phố Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 28/10/2020.

Địa điểm: Khách sạn Lotte Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thông tin để các doanh nghiệp biết, đăng ký thông tin người tham dự (tên doanh nghiệp, người tham dự, số điện thoại, email liên hệ và ngành nghề doanh nghiệp) với Sở Công Thương qua địa chỉ email: vuanhthu.nguyen@gmail.com.

Đính kèm công văn 7679/BCT-AP ngày 12/10/2020:​ so 7679.pdfso 7679.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 10/20/2020 8:31 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 10/20/2020 8:31 AM by Nguyen Thi Loc