Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ

Title

CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ

Body

​           Ngày 22/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 2278/BKHĐT-ĐTNN về việc chuyển đổi Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư.

Theo đó, kể từ ngày 26/4/2021, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ chuyển sang tên miền: http://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sẽ chuyển sang tên miền: http://fdi.gov.vn. Hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống mới được đăng tải trên Hệ thống (mục hướng dẫn sử dụng).

Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có dự án đầu tư trên địa bàn thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 80 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. Hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến đã được đăng tải trên Hệ thống (mục hướng dẫn sử dụng).

Các Doanh nghiệp chưa đăng ký cấp tài khoản, thực hiện đăng ký theo mẫu đính kèm Form dky tai khoan doanh nghiep.docxForm dky tai khoan doanh nghiep.docx gửi về Ban Quản lý để được cấp tài khoản. Đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng hạn việc báo cáo trực tuyến trên Hệ thống theo quy định tại các Điều 101, 102 và 104 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống để đáp ứng ngày cáng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Do đó, trong quá trình triển khai vận hành Hệ thống mới nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc các đề xuất, kiến nghị để sửa đổi, nâng cấp Hệ thống đề nghị Quý Doanh nghiệp phản ánh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) để tổng hợp, làm căn cứ tiếp tục nâng cấp hoàn thiện Hệ thống. Mọi phản ánh xin liên hệ hotline: 0977.746.363 email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 4/27/2021 9:01 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 4/27/2021 9:01 AM by Nguyen Thi Loc