Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021. THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Title

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021. THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Body


Thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/02/2021 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị Quý doanh nghiệp khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc kê khai thông tin trên trang Web Tổng điều tra kinh tế năm 2021​:https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn/Login.aspx và trang Web: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/​​Tong dieu tra kinh te nam 2021. Thong ke doanh nghiep.jpg

Đính kèm văn bản số 4012/CT-KK&KTT của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021. CV don doc DN 16-4-2021.pdfCV don doc DN 16-4-2021.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 5/5/2021 11:14 AM by Trần Khắc Ngọc
Last modified at 5/5/2021 3:13 PM by Trần Khắc Ngọc