Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022

Title

ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022

Body

​           Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn. Ngày 04/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 733/TB-SKHCN về việc đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

          Theo đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu có thể tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

          Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 bao gồm:

- Đề tài khoa học và công nghệ

- Dự án sản xuất thử nghiệm

- Đề án khoa học

- Dự án khoa học và công nghệ

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lầm thứ XI đảng bộ tỉnh đồng Nai; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 05 năm 2020-2025; nhiệm vụ KH & CN phải xuất phát thực tiễn của các Ngành, địa phương trong tỉnh đáp ứng một cách thiết thực và có hiệu quả những nhu cầu bức xúc về KH & CN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Các đề xuất đặt hàng tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng rộng rãi thành tựu KH & CN, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có địa chỉ đầu ra rõ ràng, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; đề xuất chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ công; các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm đặc trưng của tỉnh dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và ác sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao; bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Nội dung cụ thể vui lòng tham khảo Văn bản 733/TB-SKHCN đính kèm: VB 733 - thongbaodexuatnhiemvu_2022.pdfVB 733 - thongbaodexuatnhiemvu_2022.pdf

Thời gian nộp đề xuất

- Kể từ ngày  04/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021.

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhật, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Bản mềm file word đề xuất đề nghị gửi về địa chỉ email: khcndn.qlk@gmail.com.

- Điện thoại: 02513.8222688 (nội bộ: 8152 – Mr Huy Khôi). Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

- Biểu mẫu được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.dost-dongnai.gov.vn (mục thông báo).

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, đăng ký tham gia.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 5/10/2021 2:43 PM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 5/10/2021 3:06 PM by Nguyen Thi Loc