Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: KHẢO SÁT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

Title

KHẢO SÁT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

Body

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;
Để có cơ sở tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, qua đó đề xuất các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan có biện pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện việc khảo sát về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp và các kiến nghị của doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước và các đơn vị liên quan theo Phiếu khảo sát đính kèm 2227.Khao sat kien nghi cua doanh nghiep do anh huong dich Covid-19.pdf.
Đề nghị doanh nghiệp phối hợp điền thông tin vào phiếu khảo sát và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp (địa chỉ: số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trước ngày 15/7/2021.

Quý doanh nghiệp trả lời khảo sát trực tiếp thông qua đường link: https://docs.google.com/forms/d/18UEt90vkGl0VhMa7Li19ZTg72TosvF_DYJeeV0j4vsw/edit

Ban Quản lý các khu công nghiệp mong nhận được sự quan tâm, phối hợp cung cấp thông tin của Quý doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ ông Trần Khắc Ngọc, điện thoại: 0251.3891945 (số nội bộ 255), di động: 0945.496.168.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 6/29/2021 11:49 AM by Trần Khắc Ngọc
Last modified at 6/29/2021 2:28 PM by Trần Khắc Ngọc