Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Title

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Body

​             Ngày 26/7/2021, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành văn bản số 147/QDNNVV-NVCV về việc phối hợp phổ biến thông tin hỗ trợ tái chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Quỹ Phát triển DNNVV.

 Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi gía trị.

         - Mức vay tối đa: Không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

          - Mục đích vay vốn: Đầu tư thực hiện án, phương án sản xuất, kinh doanh.

          - Thời hạn vay tối đa: Không quá 07 năm.

          - Thời gian ân hạn: Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn( tới đa là 02 năm.

          * Lãi suất cho vay cố định hoặc có thể giảm trong suốt thời hạn vay vốn:

          - Lãi suất vay vốn ngắn hạn: 2,16%/năm

          - Lãi suất cho vay vốn trung hạn: 4,0%/năm

          - Lãi suất cho vay vốn dài hạn: 4,0%/năm

          Điều kiện cho vay cụ thể, phương thức trả nợ, hỗ trợ sau vay vốn…đề nghị doanh nghiệp tham khảo chi tiết tại văn bản 147/QDNNVV-NVCV đính kèm: 147 - ho tro DN NVV.pdf147 - ho tro DN NVV.pdf

          Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ vay vốn đề nghị liên hệ:

          Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

          - Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (ext: 379) hoặc hotline: 0867.970880.

          - Email: smedt@mpi.gov.vn

          - Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi

          - Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp Nhỏ và vừa biết, thực hiện.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 7/30/2021 4:10 PM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 7/30/2021 4:10 PM by Nguyen Thi Loc