Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: CUNG CẤP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG THỰC PHẨM THIẾT YẾU

Title

CUNG CẤP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG THỰC PHẨM THIẾT YẾU

Body

 

​          Do tác động của dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, doanh nghiệp phải sắp xếp lưu trú tại chỗ tại doanh nghiệp để bảo đảm an toàn cho bản thân và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Ngày 18/7/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thực hiện khảo sát về nhu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp khi bố trí người lao động lưu trú tại nơi làm việc. Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã nhận được phản hồi của 448 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và gửi Sở Công Thương để cung cấp danh sách các đơn vị cung ứng các sản phẩm thiết yếu. Đến nay Sở Công Thương đã gửi danh sách các đơn vị cung ứng đến các doanh nghiệp thực hiện khảo sát. Đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu về các danh mục thiết yếu liên hệ với các đơn vị cung ứng.

-  Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện khảo sát:

Sở Công Thương đã căn cứ trên danh sách và số điện thoại để gửi danh sách nhà cung ứng các sản phẩm thiết yếu đến các doanh nghiệp đã thực hiện khảo sát để doanh nghiệp liên hệ trực tiếp đến các nhà cung ứng phục vụ cho nhu cầu lưu trú tại chỗ của doanh nghiệp (đính kèm danh sách các đơn vị cung ứng).DS DON VI CUNG UNG THUC PHAM THIET YEU.rarDS DON VI CUNG UNG THUC PHAM THIET YEU.rar

-  Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện khảo sát:

Để có thông tin nhằm cung cấp danh sách các nhà cung ứng các sản phẩm thiết yếu trong việc lưu trú tại chỗ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Quý doanh nghiệp tiếp tục thực hiện khảo sát bằng cách truy cập hệ thống biểu mẫu google drive: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_eKLNtElENnxCxIBr4S4_eHjF_cjx5CztutPfQAH077M2Rg/viewform

 Ban Quản lý các khu công nghiệp trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp và mong rằng tất cả chúng ta cùng chung tay sớm vượt qua đại dịch Covid-19 để ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu có vướng mắc, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Mr Trần Khắc Ngọc: 0945.496.168; Mr Khánh: 0983.587.279; Ms Lộc:0977.047.433.

Trân trọng.

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 8/5/2021 8:21 AM by Trần Khắc Ngọc
Last modified at 8/5/2021 8:21 AM by Trần Khắc Ngọc