Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: THÔNG BÁO DANH SÁCH DOANH NGHIỆP DỪNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 3 TẠI CHỖ

Title

THÔNG BÁO DANH SÁCH DOANH NGHIỆP DỪNG  THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 3 TẠI CHỖ

Body

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo Danh sách các Doanh nghiệp trong KCN có văn bản xin dừng thực hiện phương án 3 tại chỗ đã được chấp thuận. (Tính đến 16h30 ngày 08/10/2021)Bang ke DN trong cac KCN dung 3T den 16 gio 30 ngay 08.10.2021.xls

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 8/5/2021 5:34 PM by Trần Khắc Ngọc
Last modified at 10/8/2021 6:32 PM by Trần Khắc Ngọc