Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN KINH TẾ XANH VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NĂM 2022.

Title

MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN KINH TẾ XANH VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NĂM 2022.

Body

​           Nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, trên cơ sở thế mạnh của các nước Châu Âu, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xanh và Triển lãm Quốc tế (GEFE) 2022. Sự kiện quy tụ nhiều tổ chức và doanh nghiệp Châu Âu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, du lịch xanh, xử lý nước, thành phố thông minh, nông nghiệp bền vững.

Thời gian: từ ngày 28 đến 30/11/2022

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình dự kiến: (file đính kèm) Chuong trinh Kinh te xanh.pdfChuong trinh Kinh te xanh.pdf

Mọi thông tin liên quan đến Diễn đàn và Triển lãm xin liên hệ”

- Bà Yasmina Depas - Cán bộ Quản lý dự án, điện thoại: +84.777.800.530, email: Yasmina.Depas@eurochamvn.org

- Ông Lê Gia Thịnh – Trưởng phòng Địa phương, Cục Ngoại vụ, điện thoại: 0976916666, email: cucngoaivu@gmail.com

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tìm hiểu các cơ hội hợp tác với các đối tác Châu Âu. Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, đăng ký tham dự.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 5/13/2022 2:06 PM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 5/13/2022 2:06 PM by Nguyen Thi Loc