Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG DOANH NGHIỆP THƯỜNG VI PHẠM VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG VÀ LAO ĐỘNG

Title

TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG DOANH NGHIỆP THƯỜNG VI PHẠM VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG VÀ LAO ĐỘNG

Body

Với mục đích nhằm công khai, minh bạch và hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật, qua đó hạn chế những sai sót, vi phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng, tổng hợp các nội dung doanh nghiệp thường vi phạm trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động (cập nhật theo các quy định xử phạt mới nhất) và biên tập lại thành dạng bảng để thông tin đến doanh nghiệp (Bảng tổng hợp đính kèm).09.5.2022. Noi dung kiem tra va hinh thuc xu ly VPHC.xlsx

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 5/23/2022 10:12 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 5/23/2022 10:12 AM by Nguyen Thi Loc