Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TRIỂN KHAI KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

Title

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

Body

​​Kính gửi:  Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp Đồng Nai 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 2140/STP- XDPBPL ngày 18/7/2022 về việc phối hợp triển khai khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa nội dung sau:

Thực hiện Kế hoạch số 15886/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tư pháp đã xây dựng hoàn thiện nội dung Phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phiếu khảo sát) để khảo sát nhu cầu các lĩnh vực pháp luật cần hỗ trợ của doanh nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập vào đường link https://forms.gle/qBth8RsGGZGH5yF69” và mã QR để thực hiện khảo sát.

 

          Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 05/8/2022.

Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp qua số điện thoại 02513.941.586 hoặc 0363.655.079 (đ/c Lâm) để được hỗ trợ.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 7/26/2022 8:08 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 7/26/2022 8:08 AM by Nguyen Thi Loc