Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM – VIMEXPO 2022

Title

MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM – VIMEXPO 2022

Body

​​Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai.

Thực hiện văn bản số 210/CN-IDC ngày 20/7/2022 của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương và văn bản số 4712/SCT-CN ngày 09/8/2022 của Sở Công Thương về việc phối hợp mời tham gia Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2022;

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thông tin đến các doanh nghiệp về Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2022 như sau:

1. Quy mô: dự kiến trên 200 gian hàng của 183 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

2. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 16/11/2022 đến ngày 18/11/2022.

3. Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

4. Mục tiêu:

- Trưng bày, quảng bá sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam tới các đối tác, bạn hàng quốc tế đầy tiềm năng;

- Kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp tại triển lãm B2B, tham quan trực tiếp nhà máy nhằm mở ra nhiều cơ hội để phát triển thị trường;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ vào lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo;

- Hội thảo đối thoại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách thúc đẩy phát triển Công nghiệp hỗ trợ;

- Hoạt động trình diễn công nghệ, kỹ thuật mới, tư vấn, chuyển giao công nghệ.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chủ động đăng ký theo hướng dẫn tại website www.vimexpo.com.vn, email: vimexpo.via@gmail.com hoặc liên hệ các đầu mối phụ trách:

- Bà Minh Trang – Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp IDC, điện thoại: 0947 0709068.

- Bà Quỳnh Hương – Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ triển lãm C.I.S Việt Nam, điện thoại: 0913 056 968.

  Trân trọng./.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 8/10/2022 9:43 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 8/10/2022 9:43 AM by Nguyen Thi Loc