Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Title

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Body

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai nhận được văn bản số 3631/PTNMT-MT ngày 08/8/2022 của Phòng tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa về việc phối hợp tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Trong đó đề nghị Ban Quản lý các KCN phối hợp thông báo đến các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn thành phố Biên Hòa không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cho các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để chuyển về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi chưa được sự chấp thuận chủ trương của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp (chủ nguồn thải) hoạt động trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lưu ý: Không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cho các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để chuyển về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi chưa được sự chấp thuận chủ trương của UBND thành phố Hồ Chí Minh.​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

CV thu gom, van chuyen rac sinh hoat.pdf    
Created at 8/19/2022 2:24 PM by To Thi Tuyet
Last modified at 8/19/2022 2:24 PM by To Thi Tuyet