Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TinTuc2: DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Title

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung


DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: QLDN-21-NN.rar

​DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC: QLDN-21-VN.rar

HinhMinhHoa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

1

Audio File Name

 

Video

 

LoaiTin

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

LoaiTin:Loại tin

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

LoaiTin:ID

10
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/17/2017 9:59 AM by System Account
Last modified at 3/24/2021 10:48 AM by Cao Phan Thanh