Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: KHÓA ĐÀO TẠO “HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO CHO CÁC DOANH NGHIỆP/KHU CÔNG NGHIỆP”

Title

KHÓA ĐÀO TẠO “HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO CHO CÁC DOANH NGHIỆP/KHU CÔNG NGHIỆP”

Loại tin

Tin tức về Môi trường

Loại tin:ID

61

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy, ngày 06 và 07/7//2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia tư vấn độc lập có nhiều kinh nghiệm trong giảng dậy Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO, tổ chức khóa đào tạo “Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO cho các doanh nghiệp/khu công nghiệp”.

        Mục đích của khóa học nhằm cung cấp những khái niệm chung nhất về hệ thống Quản lý Môi trường (EMS), mục đích và những lợi ích trong việc thực hiện Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015; Khóa học cũng làm rõ các khuôn khổ pháp lý liên quan đến Hệ thống Quản lý Môi trường tại Việt Nam, đồng thời cung cấp một sự hiểu biết toàn diện đê thiết lập, thực hiện và duy trì một hệ thống EMS trong các tổ chức.
        Khóa học đã thu hút sự tham gia của các cán bộ có năng lực và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quản lý môi trường của các sở, ban ngành và của các Công ty đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh và Long An.

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

318

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/20/2016 8:52 AM by To Thi Tuyet
Last modified at 10/30/2022 2:18 PM by System Account