Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, TÀI TRỢ CỦA QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA.

Title

THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, TÀI TRỢ CỦA QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA.

Loại tin

Thông tin khác

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Ngày 01/7/2016 Quỹ Đổi mới và Công nghệ Quốc gia (Quỹ Đổi mới) có văn bản số 136/NATIF-TTPT giới thiệu về thông tin về các hoạt động hỗ trợ, tài trợ với mục đích là nâng cao năng lực đổi mới công nghệ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng để phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới.

Nội dung

 

Đối tượng của Quỹ Đổi mới chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

 

Các nhiệm vụ được Quỹ Đổi mới tài trợ bao gồm như sau:
Các dự án:
- Nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới;
- Ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới;
- Đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ;
- Chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia.
Các Đề tài:
- Nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.
- Tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.
Các hoạt động đổi mới công nghệ:
- Nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi;
- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, thuê chuyên gia tư vấn trong nước, chuyên gia tư vấn nước ngoài cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ.
Nguyên tắc xét chọn các nhiệm vụ ưu tiên xét chọn các nhiệm vụ phục vụ các dự án, đề án, kế hoạch, chương trình theo đề xuất đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, Ngành, địa phương có tác động lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, lĩnh vực địa phương chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; các nhiệm vụ thuộc nội dung của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; nhiệm vụ KH&CN liên kết nhiệm vụ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo ra sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở; sử dụng sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở.
Để biết thêm chi tiết, doanh nghiệp vui lòng tra cứu các tài liệu tại Website: www.natif.vn hoặc liên hệ phòng thông tin và phát triển, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia qua số điện thoại 04.39437128; Email: pthung@most.gov.vn

 

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

84

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/27/2016 2:25 PM by Trần Khắc Ngọc
Last modified at 10/26/2017 5:06 PM by System Account