Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về phòng cháy và chữa cháy

Title

Thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về phòng cháy và chữa cháy

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

Ngày 22/7/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 6281/UBND-NC triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về phòng cháy và chữa cháy. Về việc này, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các Công ty hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện các nội dung như sau:

1. Chủ động rà soát việc phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, ứng phó sự cố khi có cháy nổ xảy ra; rà soát việc đầu tư, trang bị phương tiện PCCC tại chỗ; kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả trong các tình huống.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC đến người lao động, người đứng đầu doanh nghiệp trong KCN, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người đứng đầu Doanh nghiệp trong công tác PCCC.

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp trong KCN, Công ty hạ tầng KCN thực hiện tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị.

(Đính kèm file văn bản số 6281/UBND-NC ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, Văn bản số 158/TB-VPCP ngày 28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ).

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

318

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/29/2016 2:12 PM by Le Minh Thu
Last modified at 11/3/2022 5:33 AM by System Account