Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KCN, KCX, KKT KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Title

SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KCN, KCX, KKT KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Loại tin

Thông tin khác

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Ngày 29/7/2016 tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Khu vực miền Đông Nam Bộ 6 tháng đầu năm 2016.

Nội dung

​               Ngày 29/7/2016 tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Khu vực miền Đông Nam Bộ 6 tháng đầu năm 2016. 

Tham dự Hội nghị gồm có Ông Trần Văn Liễu-Trưởng ban Ban Quản lý các KCN Bình Dương (Cụm trưởng); Ông Kiều Công Minh-Trưởng ban và Ông Nguyễn Hồng Sơn-Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh (Cụm phó) và đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Cụm Miền Đông Nam Bộ gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam-Singapore.20160729_094458.jpg

 20160729_104708.jpg

Ông Trần Văn Liễu-Cụm trưởng năm 2016 chủ trì Hội nghị  

 

Qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2016 do Ông Nguyễn Hồng Sơn Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế Tây Ninh, Cụm phó Cụm thi đua miền Đông Nam bộ trình bày, cơ bản các đơn vị đều nhất trí với nội dung báo cáo. Điển hình là các tỉnh trong khu vực đều bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và từng địa phương để tổ chức tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Nổi bật: việc thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm của các BQL KCN, KCX, KKT thành viên trong Cụm đạt được kết quả khả quan, đơn vị thu hút đầu tư cao nhất là Đồng Nai với tổng vốn đầu tư đăng ký 861,353 triệu USD đạt 86% kế hoạch năm 2016. Công tác hoạt động Cụm thi đua có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cụm trưởng, Cụm phó và các đơn vị thành viên trong việc triển khai các hoạt động như: phát động thi đua, hướng dẫn đăng ký thi đua, xây dựng Kế hoạch theo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Cụm. Các nội dung thi đua của Cụm gắn liền với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị địa phương thành viên. 

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Trần Văn Liễu - Cụm trưởng Cụm thi đua đánh giá cao những kết quả mà Cụm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đơn vị thành viên, đồng thời mong muốn trong 6 tháng cuối năm 2016 các đơn vị trong Cụm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

461

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/3/2016 10:16 AM by Tran Thi Chau Giang
Last modified at 6/12/2022 12:27 PM by System Account