Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Title

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Loại tin

Thông tin khác

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

Từ khi Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2011), công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý về an toàn thực phẩm, nhiều mô hình tiên tiến về bảo đảm an toàn thực phẩm đang được xây dựng và nhân rộng.

Tình hình ngộ độc thực phẩm tuy có giảm về số vụ và số trường hợp ngộ độc (năm 2013: 08 vụ, 148 trường hợp; năm 2014: 01 vụ, 14 trường hợp; năm 2015: 4 vụ, 167 trường hợp) nhưng tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân do chính quyền một số địa phương chưa quan tâm, chưa quản lý tốt về an toàn thực phẩm (ATTP), nhiều vụ vi phạm ATTP chậm phát hiện và không xử lý kịp thời.

Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm ATTP, ngày 30/6/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND; nêu rõ: Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của địa phương; trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.

Chỉ thị cũng xác định một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2016, cụ thể: Bảo đảm an toàn vệ sinh đối với các loại thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân; Thiết lập và vận hành có hiệu quả hệ thống tự kiểm tra ATTP đối với bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể trường học, bệnh viện, nhà trẻ; cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

Đối với địa bàn khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm VSATTP tỉnh, được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống tự kiểm tra ATTP đối với bếp ăn tập thể trong KCN, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp nhằm hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm.ATTP.jpg

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện đúng quy định về ATTP, nhất là các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, có phục vụ bữa ăn cho người lao động phải thực hiện đúng các điều kiện VSATTP do ngành y tế hướng dẫn. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế thực hiện Kế hoạch kiểm tra VSATTP tại các doanh nghiệp trong các KCN.

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

157

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/8/2016 3:04 PM by Huynh Thi Phuong Trang
Last modified at 10/27/2021 3:51 AM by System Account