Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội thảo tập huấn “Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải tập trung tại các Khu công nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Title

Hội thảo tập huấn “Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải tập trung tại các Khu công nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Loại tin

Tin tức về Môi trường

Loại tin:ID

61

Đoạn tin ngắn

Ngày 26-28/7/2016, tại Khách sạn Sabah Sài Gòn số 145 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án Quản lý Ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ, sông Đáy đã phối hợp với Viện Sinh thái và Môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn “Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải tập trung tại các Khu công nghiệp”

Nội dung

Tham dự Hội thảo tập huấn gồm có các cán bộ môi trường của các Sở Ban ngành và các Công ty phát triển hạ tầng KCN trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Mục tiêu của khóa tập huấn là phổ biến dự thảo hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp. Tại hội thảo, các cán bộ phụ trách quản lý các trạm xử lý nước thải của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đã tham gia góp ý, trao đổi kinh nghiệm vận hành nhà máy xử lý nước thải, đồng thời đi thực địa tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Nhơn Trạch III tại tỉnh Đồng Nai.
Sau đợt tập huấn, hầu hết các học viên đều đánh giá cao các kiến thức và sự bổ ích mà khóa học mang lại. Đây là những kiến thức rất thiết thực và cần thiết trong quá trình quản lý trạm xử lý nước thải tập trung của các trạm xử lý nước thải nói chung và vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tập chung của đơn vị mình nói riêng. Các học viên mong muốn, thời gian tới sẽ có nhiều khóa học hơn nữa hoặc các lớp tập huấn tương tự để ngày càng nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản lý trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

330

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/10/2016 10:27 AM by Nguyen QuangPhuc
Last modified at 10/24/2022 12:14 AM by System Account