Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Title

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Loại tin

Thông tin về lao động

Loại tin:ID

50

Đoạn tin ngắn

Ngày 19/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 - Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã phối hợp với Sở Lao động - TBXH và Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp các nội dung liên quan.

Nội dung

Qua kết quả tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, đến tháng 6/2016 số lượng các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn cơ sở) chưa chủ động phối hợp với BCH công đoàn cơ sở để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động, dẫn đến việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao.

Nhằm ổn định, phát triển quan hệ lao động hài hòa, hạn chế tranh chấp lao động tại doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp chưa thực hiện quy chế dân chủ phải căn cứ Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ chủ động thực hiện và phối hợp với BCH công đoàn cơ sở để tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Đối với những doanh nghiệp đã tổ chức thực hiện tiếp tục duy trì và phát triển, trường hợp doanh nghiệp chưa tổ chức thực hiện phải xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện.
Đề nghị các Doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu đính kèm Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân  chủ cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định  60.docMẫu báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 60.doc) về Ban Quản lý các KCN Đồng Nai trước ngày 15/9/2016. Việc chấp hành các quy định pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp, do vậy, đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đúng quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Sở Lao động - TBXH Đồng Nai hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh để được hướng dẫn thực hiện.
 
 
Phòng Lao động (Diza)

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

370

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/24/2016 1:26 PM by Huynh Hoai Phuong
Last modified at 11/26/2022 12:18 PM by System Account