Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Đường dây nóng để các doanh nghiệp liên hệ trong công tác tăng cường chống buôn lậu thuốc lá

Title

Đường dây nóng để các doanh nghiệp liên hệ trong công tác tăng cường chống buôn lậu thuốc lá

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, UBND tỉnh Đồng Nai giao Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phương án nhằm thực hiện các nội dung của Chỉ thị trên.
Là thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo đến các tổ chức, cá nhân,.. trong các Khu công nghiệp biết số điện thoại đường dây nóng để phản ánh thông tin các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu thuốc lá nói riêng và buôn lậu nói chung trên địa bàn và các Khu công nghiệp, thông qua số điện thoại đường dây nóng 0913.850470.
Trong quá trình thông tin nếu có gì vướng mắc, khó khăn các tổ chức, cá nhân,… phản ánh về Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai - Số điện thoại: 0613.891945 (trong giờ làm việc) để cùng phối hợp, xem xét, giải quyết theo quy định.

Hình minh họa

1292.b4c2142011102920297_jpg.jpg

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

1

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/30/2015 11:12 AM by System Account
Last modified at 7/8/2016 4:01 PM by System Account