Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép

Title

Chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

Hiện nay, tình trạng vi phạm chở quá tải trọng cho phép vẫn còn diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là do một số chủ xe, lái xe, người xếp hàng vẫn cố tình không chấp hành pháp luật về xếp hàng và tải trọng phương tiện.

Nội dung

Hiện nay, tình trạng vi phạm chở quá tải trọng cho phép vẫn còn diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là do một số chủ xe, lái xe, người xếp hàng vẫn cố tình không chấp hành pháp luật về xếp hàng và tải trọng phương tiện.

Thực hiện Công văn số 5518-CV/TU ngày 05/11/2013 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; công văn số 8045-CV/TU ngày 03/3/2015 về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép của Tỉnh uy ủy Đồng Nai; Kế hoạch hành động số 849/KH-UBND ngày 30/01/2015; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá trọng tải cho phép trên đại bàn tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các Doanh nghiệp trong KCN cam kết không xếp hàng hóa lên xe vượt quá tải trọng cho phép.

Theo đó, các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xếp hàng hóa trên phương tiện, xếp hàng vào container theo đúng quy định; trong quá trình xếp hàng trên phương tiện, kiên quyết không thực hiện xếp hàng vượt tải trọng; lập hồ sơ theo dõi dữ liệu của phương tiện và khối lượng hàng hóa vận chuyển khi ra vào nhà máy; thực hiện ký xác nhận khối lượng hàng hóa xếp lên phương tiện.

 

                                                            Phòng Lao động (Diza)​

Hình minh họa

1357.xep-hang-hoa-vuot-tai-trong_jpg.jpg

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

1

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/28/2015 3:44 PM by System Account
Last modified at 7/8/2016 4:01 PM by System Account