Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”

Title

Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

 

Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 6916/KH-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”; ngày 11/9/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 2743/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Trưởng ban tổ chức là ông Nguyễn Thành Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban là ông Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh, ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các đơn vị thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

​​​

Nội dung

 

Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 6916/KH-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”; ngày 11/9/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 2743/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Trưởng ban tổ chức là ông Nguyễn Thành Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban là ông Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh, ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các đơn vị thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

​​​

 

Ban Quản lý các KCN thông báo đến các Công ty hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai biết và tham gia cuộc thi
Dưới đây là Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”

 

1. Đối tượng dự thi: Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015", theo hình thức cá nhân hoặc tập thể (nhóm). Trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc và cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.
2. Hình thức, thời gian và tổ chức nhận bài thi:
2.1. Hình thức thi:
- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 10 câu hỏi theo thứ tự, được đánh máy (bản chính) hoặc viết tay rõ ràng, sạch sẽ, bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, đánh số trang, đóng lại thành tập. Trang bìa phải ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có) và đặc điểm bản thân (nếu xét thấy cần thiết).
- Bài thi photocopy là bài không hợp lệ.
- Đối tượng dự thi phải nghiên cứu câu hỏi để trả lời, tránh miên man, dài dòng. Bài dự thi có thể có tranh, ảnh minh họa.
- Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho cơ quan thường trực Ban Tổ chức, ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015".
2.2. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Cuộc thi viết được tổ chức từ ngày có thông báo Thể lệ cuộc thi trên hệ thống báo, đài của tỉnh đến hết ngày 04/11/2015.
- Thời hạn nhận bài: Bắt đầu từ ngày 04/10/2015, hạn cuối cùng là ngày 04/11/2015 tính theo dấu bưu điện.
- Thời gian chấm bài, tổng kết trao thưởng: Bắt đầu từ ngày 05/11/2015 đến ngày 15/12/2015.
2.4. Địa chỉ nhận bài thi
- Bài dự thi của các tổ chức, cá nhân gửi về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015" theo địa chỉ: Phòng Tham mưu, Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai, số 1032 đường Nguyễn Ái Quốc - phường Trảng Dài - thành phố Biên Hoà (Điện thoại liên hệ: 061.8872342).
- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc các bài dự thi bị thất lạc do lỗi bưu điện.
3. Ban giám khảo và nguyên tắc chấm điểm
- Ban giám khảo do Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh quyết định thành lập.
- Các giám khảo chấm bài dự thi phải căn cứ vào thang điểm và đáp án của Ban tổ chức cuộc thi ban hành. Một bài dự thi có ít nhất từ 2 giám khảo chấm trở lên. Điểm của bài thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo.
4. Giải thưởng cuộc thi
Ban tổ chức xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao và Bằng khen của UBND tỉnh (Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh) hoặc Giấy khen của Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh kèm theo tiền thưởng: (Cơ cấu và giá trị giải thưởng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính và Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở).
- Giải tập thể:  
+ 01 giải nhất, trị giá 7.000.000 đ (Bảy triệu đồng);
+ 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đ (Năm triệu đồng);
+ 03 giải ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (Ba triệu đồng);
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đ (Hai triệu đồng).
- Giải cá nhân:
+ 01 giải nhất, trị giá 5.000.000 đ (Năm triệu đồng);
+ 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (Ba triệu đồng);
+ 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đ (Hai triệu đồng);
+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
5. Câu hỏi dự thi
Câu 1: Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào? Tại kỳ họp thứ mấy? Gồm mấy chương, bao nhiêu điều  và được sửa đổi, bổ sung vào năm nào? Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Phòng cháy và chữa cháy? Các nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy như thế nào?
Câu 2: Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm?
Câu 3: Khái niệm cơ sở, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trong Luật Phòng cháy và chữa cháy? Pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ như thế nào?
Câu 4: Những quy định về phòng cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình và phương tiện giao thông cơ giới?
Câu 5: Hãy cho biết trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được pháp luật quy định như thế nào?
Câu 6: Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy?
Câu 7: Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy được quy định như thế nào?
Câu 8: Nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được quy định như thế nào?
Câu 9: Lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ chữa cháy được các quyền ưu tiên gì?
Câu 10:  Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, theo Anh (chị) cần có những giải pháp, biện pháp gì? (Nội dung trả lời câu hỏi này không quá 1.000 từ).
Trên đây là Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015", các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc căn cứ thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (Cảnh sát PC&CC tỉnh, điện thoại 061.8872342) để giải quyết./.


 
 
​      
 
 

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

24

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/13/2015 9:42 AM by System Account
Last modified at 12/11/2019 1:24 AM by System Account