Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI THÁNG 12/2015

Title

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI THÁNG 12/2015

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

​              Trong tháng 12 của năm 2015, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 04 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,3 triệu USD, điều chỉnh 35 lượt dự án FDI, trong đó bao gồm 04 dự án FDI tăng vốn với tổng vốn tăng là 16,1 triệu USD và 01 dự án FDI giảm vốn là 70 triệu USD.

 

Nội dung

​              Trong tháng 12 của năm 2015, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 04 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,3 triệu USD, điều chỉnh 35 lượt dự án FDI, trong đó bao gồm 04 dự án FDI tăng vốn với tổng vốn tăng là 16,1 triệu USD và 01 dự án FDI giảm vốn là 70 triệu USD.

 

​              Ngoài ra, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước cho 01dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 420 tỷ đồng.

        Như vậy, tính đến hết ngày 31/12/2015, các Khu Công nghiệp Đồng Nai đã thu hút được tổng vốn đầu tư FDI là khoảng 2,4 tỷ USD và 5.211,5 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; ước đạt 137,7,9% so với lượng vốn đầu tư nước ngoài cùng kỳ năm ngoái (1,7 triệu USD) và 267 % so với kế hoạch cả năm (900 triệu đô la Mỹ).
(PHÒNG ĐẦU TƯ)

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

226

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/4/2016 4:13 PM by System Account
Last modified at 1/30/2023 4:30 PM by System Account