Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngà

Title

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngà

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại nội dung văn bản số 10969/UBND-NC ngày 30/12/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; về việc này, Ban Quản lý các KCN có ý kiến như sau:

 

          Đề nghị các Công ty hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện:
1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

 

2. Thông báo bằng văn bản, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Thông tư số 48/2015/TT-BCA nêu trên đến các doanh nghiệp trong KCN do Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu Doanh nghiệp trong việc đầu tư, trang bị phương tiện PCCC tại chỗ.
          Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các Công ty hạ tầng KCN thực hiện đúng kế hoạch.

          (Đính kèm file Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an).​​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

280

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/5/2016 3:59 PM by System Account
Last modified at 10/28/2022 2:22 AM by System Account