Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Cấp Phù hiệu đối với doanh nghiệp trên 49% vốn nước ngoài có hoạt động vận tải

Title

Cấp Phù hiệu đối với doanh nghiệp trên 49% vốn nước ngoài có hoạt động vận tải

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

 

Cấp Phù hiệu đối với doanh nghiệp trên 49% vốn nước ngoài có hoạt động vận tải thành lập sau Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ

Nội dung

 

Cấp Phù hiệu đối với doanh nghiệp trên 49% vốn nước ngoài có hoạt động vận tải thành lập sau Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ

 

Ngày 19/4/2016, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có văn bản số 1768/TCĐBVN-VT về việc thực hiện công văn số 4000/BGTVT-VT ngày 12/4/2016, trong đó đề nghị Sở GTVT hướng dẫn và thực hiện trình tự cấp phù hiệu cho các doanh nghiệp trên 49% vốn nước ngoài có hoạt động vận tải từ trước khi ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã có văn bản số 876/KCN-ĐN ngày 26/4/2016 triển khai nội dung công văn số 4000/BGTVT-VT ngày 12/4/2016 nêu trên liên quan đến việc cấp phù hiệu xe.
Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp trên 49% vốn nước ngoài thành lập sau khi ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP thì chưa được Tổng Cục đường bộ hướng dẫn cấp phù hiệu. Do đó, Sở GTVT Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam xin ý kiến Bộ GTVT cho phép thực hiện cấp phù hiệu các doanh nghiệp trên 49% vốn nước ngoài thành lập sau khi ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP với thủ tục quy định giống như các doanh nghiệp thành lập trước khi ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp Khu công nghiệp trên 49% vốn nước ngoài có hoạt động vận tải thành lập sau ngày ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP nêu trên biết, trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT.

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

312

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/5/2016 1:36 PM by System Account
Last modified at 12/28/2022 1:48 PM by System Account